Over podotherapie

Een podotherapeut behandelt patiënten met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat die voorvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten. Doel van de behandeling is het verminderen, opheffen of compenseren van afwijkingen in de voetstand of bewegingsapparaat. Lees verder »

Voor elk voetgerelateerd probleem kijkt de podotherapeut naar een passende oplossing. Veel voorkomende problemen die de podotherapeut ziet zijn hier te lezen. Lees verder »

De podotherapeut heeft de beschikking over een breed scala aan behandelmethodes. Als u bij Podotherapie Hurenkamp komt wordt er eerst een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van u klacht (en) gedaan. Lees verder »

Een overzicht van onze gehanteerde tarieven in onze praktijk. Lees verder »

Podotherapie wordt alleen (gedeeltelijk) vergoedt als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, maar de vergoedingen zijn niet overal hetzelfde.  Lees verder »

Wanneer u zich laat behandelen door één van onze specialisten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. Om ook de financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Lees verder »

Met onze privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacyrechten. Lees verder »