Afspraak maken

Het verzetten of afzeggen van een afspraak
Het is de verantwoordelijkheid van u als patiënt om een afspraak goed te noteren, deze op te volgen of minimaal 1 werkdag van tevoren te verplaatsen. Om te voorkomen dat een afspraak wordt vergeten, sturen wij 2 dagen van tevoren een herinneringsmail m.b.t de gemaakte afspraken. Tevens wordt op de praktijk bij het maken van een afspraak ook een afspraakkaart verstrekt. Het versturen van afspraak herinneringen is een extra service die we bieden. Heeft u geen e-mailadres doorgegeven, dan blijft het uw eigen verantwoording de afspraak in uw agenda te noteren.

Kosteloos verplaatsen kan op werkdagen minimaal 24 uur vooraf
Indien u uiterlijk 24 uur vooraf (werkdag) per telefoon contact neemt kun je een gemaakte afspraak kosteloos wijzigen. Op deze manier kunnen we u gereserveerde tijd inzetten voor andere patiënten, en zo kunnen we de wachttijden kort houden. Is de tijd vooraf korter? Neem dan toch contact op. We kijken graag met je mee naar een oplossing. Bij afspraken op de maandag geldt dat deze tot vrijdagmiddag 16.30 uur telefonisch verzet kunnen worden. Wijzigingen doorgeven kan uitsluitend telefonisch aangezien e-mail (weekend) niet altijd tijdig verwerkt kan worden.

Het is handig als u bij de eerste afspraak het volgende bij u heeft:

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Uw (zorg)verzekeringspas
  • Veel gedragen (sport)schoenen
  • Eventueel eerder gedragen (podotherapeutische) zolen

Hoe gaan wij om met het niet nakomen van gemaakte afspraken?

  • Komt u uw afspraak niet na, dan zal 75% van de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.
  • Niet nagekomen afspraak ( no show) eerste bezoek / te laat afgezegde afspraak <24 uur: €73,50
  • Niet nagekomen afspraak herhaalbezoek ( no show) / te laat afgezegde afspraak <24 uur: vanaf €40,50 (afhankelijk van de geplande behandeling).
  • Het wegblijftarief / te laat afgezegde afspraak <24 uur wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.


Wanneer u voor het eerst podotherapeutische zolen van ons ontvangt wordt er automatisch als service een controle afspraak na 8 weken gepland. Dit is in het tarief verwerkt. Iedereen is vrij om wel of geen gebruik te maken van dit serviceconsult, mocht u besluiten om hier geen gebruik van te maken wordt dit niet in mindering gebracht op uw nota. Wanneer u uw eerste controle afspraak verzuimd( niet nakomt, no show) en een nieuwe afspraak wenst, wordt de vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.